Kontakt

Vill du boka ett författarbesök eller en föreläsning?

Skolbesök åtar jag mig numera bara i undantagsfall. Däremot kommer jag gärna till bibliotek, bokhandlar, studieförbund eller högskolor för enstaka föreläsningar och samtal. Du kan antingen kontakta mig direkt, eller via Författarcentrums författarförmedling.

På författarförmedlingens hemsida finner du också uppgifter om arvoden med mera. Läs mer

Arbetar du med ett projekt om mig i skolan?

Läs först informationen här på sidan, särskilt svaren under F.A.Q.
Om du ändå inte fått svar på det du vill veta, kontakta mig per e-post!

OBS! På grund av trakasserier som jag utsatts för svarar jag inte på elevfrågor per telefon. Frågor per e-post besvarar jag under förutsättning att du anger ditt eget för- och efternamn, din skolas namn, samt namn och kontaktuppgifter till den lärare som givit uppgiften.

Kontaktuppgifter:
Annika Thor
Tel. 0707-536642
annika.thor@gmail.com