Om inte nu så när

9789146220893

I 1930-talets oroliga Europa befinner sig Sverige i utkanten, men ändå inte vid sidan av det som sker. Varje dag fattas också här beslut som avgör människors öden, och det är långt ifrån alltid humaniteten som fäller utslaget.

Ilse, Arnold och Paul är flyktingar från Tredje riket. Ilse och Arnold är judar, den senare dessutom tidningsman på vänsterkanten, Paul är en tysk snickare som tvingats fly på grund av sitt illegala fackliga arbete. Ilse kämpar förtvivlat för att skaffa inresetillstånd åt sin familj som är kvar i Tyskland.

Stig Holmberg är chef för socialstyrelsens utlänningsbyrå, där också Birger och Ingrid är anställda och där flyktingarna måste ansöka om förnyade uppehållstillstånd.

Romanen följer de sex huvudpersonerna genom de sista förkrigsåren och de första åren efter krigsutbrottet. Tre mycket olika kärleksförhållanden löper genom berättelsen.  Exilen och ovissheten bryter ner flyktingarna, men också de som utövar makten förändras. Ytterst har var och en ansvaret för sina handlingar och sitt liv, för:

”Om jag inte är för mig själv, vem skall då vara för mig?
Och om jag bara är för mig själv, vem är jag då?
Och om inte nu, så när?”


Jag gjorde min litterära debut i mitten av 90-talet med En ö i havet, den första av de fyra ungdomsromanerna om Steffi och Nelli, två judiska flyktingbarn från Wien, och deras upplevelser i Sverige under andra världskriget. Den sista delen i romansviten kom ut för mer ön tio år sedan, men berättelserna lever kvar, i bokform och som tv-serie, och läses av ständigt nya generationer barn och tonåringar – och av vuxna, både de som själva upplevde krigsåren och de som liksom jag själv är födda efter kriget.

För några år sedan insåg jag att jag hade mycket material kvar från arbetet med böckerna om Steffi och Nelli, material som inte passade in i en ungdomsbok. Samtidigt hade forskningen om Sverige under andra världskriget, och i synnerhet om flyktingarna och hur de togs emot, närmast exploderat och mycket nytt kommit upp till ytan. Forskarnas arbete kunde i sin tur fungera som en vägledning tillbaka till källorna i arkiven.

Framför allt förstod jag att jag själv helt enkelt inte var färdig med ämnet, att frågorna om exil, främlingsfientlighet, ansvar och skuld väntade på att jag skulle behandla dem på nytt och på ett nytt sätt. Resultatet, efter två års arbete, blev Om inte nu så när.

Romanen bygger på historiska fakta och till viss del på historiska gestalter, men är i sin helhet en fiktion.

Pressröster om Om inte nu så när:

”En nödvändig historia.” Aftonbladet

”Denna oerhört rika, engagerande, viktiga roman levandegör ett skamligt kapitel i svensk historia och läsaren kan utan svårighet även relatera till dagens inhumana flyktingpolitik.” Bibliotekstjänst

”… en stark, robust och fängslande roman, som jag tror kommer att få välförtjänt många läsare.” Borås Tidning

”Det är ett angeläget och tacksamt romanstoff Annika Thor tagit sig an, från ett fält där forskningen på senare tid lyft fram mycket nytt. Och hon har använt allt: mänsklig dramatik, öden, intriger och maktspel. Tidens frågor om skuld och ansvar, medkänsla och nationell oro som ekar långt in i våra dagars flyktingpolitik. Noggrant och konstfärdigt flätar hon ihop sina teman med de olika personernas liv och öde så att de glider i och ur fokus, berör och belyser varann. Språket är återhållsamt, färgerna dämpade och bilderna från 1939 års Stockholm har en detaljskärpa som vore de hämtade från åldrade filmer.” Dagens Nyheter

”Annika Thors ärende i ’Om inte nu så när’ är att avslöja den svenska neutralitetspolitiken som feg och eftergiven mot den starkare sidan. Och hon lyckas med detta utan att någonsin göra avkall på berättandet. Att dessutom väva ihop all denna politik med kärlek och intriger på ett sätt som får läsaren att ivrigt vända blad är starkt.” Helsingborgs Dagblad

”Annika Thor vet hur man spränger gränser tills hon når ända in i läsarens värld.” M magasin

”Det som är så bra med Annika Thors roman är att den håller sig så nära det dokumentära att läsaren får rena historielektionen, samtidigt som de enskilda öden som gestaltas blir så levande skildrade att vi kan känna deras frustration och förtvivlan in på den egna kroppen.” Norran

”… en riktig bladvändare … som gjord för att förvandlas till en tv-serie i många delar.” Norrbottens-Kuriren

”…Annika Thors senaste roman ”Om inte nu så när” är ytterst läsvärd och bitvis mycket spännande och oroande.” Svenska Dagbladet

” … starkt berörande och angelägen läsning.” Södermanlands Nyheter

”Via en saklig, analytisk men ändå intensiv berättarröst träder bilden fram av en samhällsanda obehagligt lik vår egen. Hur vi fruktar det främmande och svartsjukt bevakar det vi själva har, ovilliga att dela med oss av välfärd och trygghet. Boken gestaltar stora, livsavgörande frågor på ett enkelt och jordnära sätt. Bland det bästa med Thors sätt att skriva är den trovärdiga och nyanserade personskildringen.” Östgöta Correspondenten

”En av förra årets viktigaste romaner.” Anneli Dufva i Kulturradion Kosmo 2012-01-25. Vill du höra hela programmet? Klicka här och välj programmet ”Flyktingbarn – om Gzim, Steffi och Månke”

Vill du provläsa början av boken? Klicka här

Vill du se en filmad intervju om boken och några av dess miljöer? Klicka här

Vill du lyssna till en recension från Sveriges Radios Kulturnytt? Klicka här

29-30 juli medverkade jag i Dalslands litteraturförenings Bokdagar i Åmål. Vill du se mitt framträdande live, klicka här.